GSB laatujärjestelmä – Avaimet onnistuneeseen lopputulokseen

GSB International on pintakäsittelyn laadun kehittämiseen ja valvontaan keskittyvä organisaatio.

Laatujärjestelmä edellyttää esikäsittely- ja maalausprosessin jatkuvaa ja laajamittaista valvontaa sekä testausta ja tulosten dokumentointia. Myös esikäsittelykemikaalit ja maalit ovat GSB hyväksyttyjä. Tuotantoprosessi tarkastetaan kahdesti vuodessa sertifikaatin myöntäneen GSB Internationalin toimesta.

 

 

ISO 9001 Laatujärjestelmä – Avaimet toiminnan laadunhallinnan kehittämiseen

.

ISO 9001 Laatujärjestelmä käsittelee standardivaatimuksia asiakkaan tarpeiden ja odotusten täyttämiseksi ja tyytyväisyyden aikaansaamiseksi.